Mã giảm giá cập nhật liên tục! SĂN SALE Xem ngay!

Viết tắt tiếng Anh của các tháng là gì?

 • Tháng 1 January viết tắt Jan
 • Tháng 2 February viết tắt Feb
 • Tháng 3 March viết tắt Mar
 • Tháng 4 April viết tắt Apr
 • Tháng 5 May viết tắt May
 • Tháng 6 June viết tắt Jun
 • Tháng 7 July viết tắt Jul
 • Tháng 8 August viết tắt Aug
 • Tháng 9 September viết tắt Sep
 • Tháng 10 October viết tắt Oct
 • Tháng 11 November viết tắt Nov
 • Tháng 12 December viết tắt Dec
Nhiều người thắc mắc Viết tắt tiếng anh của các tháng là gì? Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp điều này.

Viết tắt tiếng anh của các tháng là gì?

 1. Tháng 1 January viết tắt Jan
 2. Tháng 2 February viết tắt Feb
 3. Tháng 3 March viết tắt Mar
 4. Tháng 4 April viết tắt Apr
 5. Tháng 5 May viết tắt May
 6. Tháng 6 June viết tắt Jun
 7. Tháng 7 July viết tắt Jul
 8. Tháng 8 August viết tắt Aug
 9. Tháng 9 September viết tắt Sep
 10. Tháng 10 October viết tắt Oct
 11. Tháng 11 November viết tắt Nov
 12. Tháng 12 December viết tắt Dec

viet-tat-tieng-anh-cua-cac-thang

Đối với các tháng trong năm thì chúng ta sẽ sử dụng giới từ in đi kèm đằng trước nên ta có:
 • in January
 • in February
 • in March
 • in April
 • in May
 • in June
 • in July
 • in August
 • in September
 • in October
 • in November
 • in December

Qua bài Viết tắt tiếng anh của các tháng là gì? hi vọng giúp ích cho các bạn, cảm ơn đã theo dõi bài viết, thanhcadu.com chia sẻ.
LÀ GÌ
https://me.momo.vn/khong

Đăng nhận xét