Vì cớ sao ta chữ duyên phai mờ

Vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn, vì cớ sao ta không thể bên nhau
Vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn .... vì cớ sao ta không thể bên nhau

Xem video bài hát Vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn
Lời bài hát: Một Thứ Hi Sinh
Sáng tác: Tô Tài Năng

Dường như ta chẳng đi chung con đường mình đã ước thề
Dường như hai trái tim đang khóc thầm vì chẳng thể bên nhau trọn đời
Sao ta chẳng thể gần nhau
Sao anh chẳng nói một lời
Vì em đã nhiều lần dây dứt trái tim mình
Vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn
Vì cớ sao ta không thể bên nhau
Một thứ hy sinh anh nở sao phụ lòng cho em khóc nhiều đêm
Người hiểu cho anh số duyên an bài lòng rất yêu em nhưng chẳng thể nói
Dù vận biết anh đang khổ tâm hơn nhiều sao nước mắt cứ rơi vì nhớ thương nhau

Mùa thu rơi cánh hoa như điêu tàn lòng nhớ em nhiều
Vầng trăng đã khuyết đi một mối tình tưởng như sẽ bên nhau ngàn năm
Anh đây không biết làm sao
Em cũng chẳng nói lên lời
Giờ chẳng biết phải làm gì cho hết đau lòng
Vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn
Vì cớ sao ta không thể bên nhau
Một thứ hy sinh anh nở sao phụ lòng cho em khóc nhiều đêm
Người hiểu cho anh số duyên an bài lòng rất yêu em nhưng chẳng thể nói
Dù vẫn biết anh đang khổ tâm hơn nhiều sao nước mắt cứ rơi
Vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn
Vì cớ sao ta không thể bên nhau
Một thứ hy sinh anh nở sao phụ lòng cho em khóc nhiều đêm
Người hiểu cho anh số duyên an bài lòng rất yêu em nhưng chẳng thể nói


Dù vẫn biết anh đang khổ tâm hơn nhiều sao nước mắt cứ rơi vì nhớ thương nhau

Từ khóa tìm kiếm: vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn, vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn lời, vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn lời bài hát,  vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn cover, vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn là bài gì, vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn là bài hát gì, vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn nguyễn hương ly, vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn .... vì cớ sao ta không thể bên nhau...