Mã giảm giá cập nhật liên tục! SĂN SALE Xem ngay!

Tổng hợp lời giải hay có đáp án

Tổng hợp lời giải hay, tải lời giải hay, Lời giải hay lớp 5,Lời giải hay lớp 6, Lời giải hay lớp 8, Lời giải hay lớp 9, Lời giải hay lớp 7, Loơi giair hay, Lời giải hay lớp 10
Tổng hợp lời giải hay, tải lời giải hay, Lời giải hay lớp 5,Lời giải hay lớp 6, Lời giải hay lớp 8, Lời giải hay lớp 9, Lời giải hay lớp 7, Loơi giair hay, Lời giải hay lớp 10
dap-an-loi-giai-hay-nhat


Chiến tranh lạnh chấm dứt được đánh dấu bằng sự kiện nào dưới đây

Cuộc gặp gỡ không chính thức giữa Góoc-ba-chốp và Busơ (cha) tại Manta (Địa Trung Hải) năm 1989 được coi là sự kiện đánh dấu sự chấm dứt của chiến tranh lạnh.
Trong những năm 70 của thế kỉ XX, xu thế hòa hoãn Đông – Tây xuất hiện cho thấy sự đối đầu của 2 cực đã dần bớt căng thẳng.

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại từ những năm 40 của thế kỉ XX có nguồn gốc từ

Do đòi hỏi của cuộc sống và của sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.
Do sự bùng nổ dân số, sự vơi cạn tài nguyên thiên nhiên, do nhu cầu của chiến tranh…

Giải thích
Đặt trong sự so sánh với cuộc cách mạng Khoa học – kĩ thuật lần 1, cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật (KH – KT) lần hai cũng phát triển do đòi hỏi của cuộc sống, nhu cầu của sản xuất.
+ Trong cách mạng KH- KT lần 1, so ở nước Anh nhu cầu sử dụng các sản phẩm dệt tăng cao, yêu cầu cần sáng tạo ra một loại máy làm cho năng suất dệt cao hơn. Vì thế, máy dệt bằng hơi nước và máy kéo sợi Gienni đã ra đời, năng suất nhiều hơn so với dệt bằng tay,
+ Đến những năm 40 của thế kỉ XX, do nhu cầu của cuộc sống con người ngày càng tăng cao, con người không chỉ muốn có nhiều quần áo nữa mà cần có cả các sản phẩm sạch, máy móc tiên nghi trên mọi lĩnh vực. Xuất phát từ yêu cầu này mà trong cuôc cách mạng KH – KT lần 2, con người đạt đươc nhiều thàng tựu khoa học trên nhiều lĩnh vực: sinh học, hóa học, vật lí, …cùng với đó là nguyên liệu mới, vật liệu mới, máy tính điện tử...

Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại

Được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 được coi là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị quốc tế nào dưới đây quy định giao cho quân đội Anh và quân Trung Hoa dân quốc vào Việt Nam, làm nhiệm vụ giải giáp quân nhật?

Hội nghị Pốtxđam (Potsdam) năm 1945

Hội nghị Pôt xđam đã thông qua quyết định phân công quân đồng minh giải giáp quân Nhật ở Đông Dương. Theo đó, phía Bắc vĩ tuyến 16, việc giải giáp sẽ giao cho quân Trung Hoa Dân Quốc, còn phía nam vĩ tuyến 16 giao cho quân Anh

Từ năm 1954 đến năm 1970, chính phủ Campuchia thi hành đường lối

Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập, không tham gia bất cứ khối liên minh quân sự hoặc chính trị nào; tiếp nhận viện trợ từ mọi phía, không có điều kiện ràng buộc.

Sự kiện nào dưới đây mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam lần thứ hai của thực dân pháp?

Pháp đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ và cơ quân tự vệ thành phố Sài Gòn.

Sự kiện nào trong cuộc kháng chiến chống Mĩ của quân dân Việt Nam buộc mĩ chấp nhận đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh Việt Nam?

Chiến thắng trong trận Điện Biên Phủ trên không, 12 ngày đêm Mỹ ném bom Hà Nội và Hải Phòng bằng B52.

Sự kiện nào sau đây mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?

Gagarin bay vòng quanh trái đất.

Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ I. Gagarin bay vòng quanh Trái Đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc pháp là chỉ thị của Trung ương đảng Cộng sản Đông Dương trong chiến dịch nào sau đây?

Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947

Bản chỉ thị lịch sử này đã trở thành mệnh lệnh hành động, là ngọn cờ hiệu triệu toàn quân, toàn dân ta chiến đấu trên khắp chiến trường Việt Bắc, là cơ sở cho chiến thắng của chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947, làm thay đổi cục diện cuộc kháng chiến: Ta từ phòng ngự chuyển dần sang thế phản công, làm thất bại hoàn toàn chiến lược “Đánh nhanh thắng nhanh”, buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta tạo điều kiện đến thắng lợi cuối cùng.

Liên minh Châu Âu là tổ chức liên kết chính trị kinh tế lớn nhất hành tinh là vì

Chiếm ¼ năng lực sản xuất của toàn thế giới

Đến cuối thập kỉ 90, Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh, chiếm hơn ¼ GDP của thế giới (năng lực sản xuất của thế giới)

Nội dung cơ bản của bản Tạm ước 14-9-1946 giữa ta và Pháp là

Các lực lượng quân sự hai bên giữ nguyên hiện trạng trên chiến trường, nhưng Pháp được trao thêm các lợi ích kinh tế.

Tạm ước 14/9 tôn trọng tinh thần và một số điều khoản của Hiệp định sơ bộ 6/3, tạo thêm thời gian hòa hoãn quý báu cho chính quyền cách mạng non trẻ chuẩn bị lực lượng bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ (bắt đầu vào ngày 19/12/1946 và kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ). 

Năm 1960 được lịch sử thế giới ghi nhận là “năm Châu Phi” vì 

Chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc.

Sự khác nhau cơ bản nhất giữa Việt Nam Quốc dân đảng với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là về

Đó là Tôn chỉ hành động của mỗi đảng khác nhau.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phấn đấu để thu phục lấy đại bộ phận thợ thuyền, dân cày và binh lính, dẫn đạo cho quần chúng bị lao khổ ấy liên hiệp với vô sản giai cấp thế giới để một mặt đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, chế độ phong kiến.
Việt Nam Quốc dân Đảng, mtiêu của đảng là: Làm một cuộc cách mạng quốc gia, dùng võ lực đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, để lập nên một nước Việt Nam Độc lập Cộng hòa. Đồng thời giúp đỡ các dân tộc bị áp bức trong công cuộc tranh đấu giành độc lập của họ, đặc biệt là các nước lân cận: Ai Lao, Cao Miên.

Đặc điểm nào sau đây không phản ánh đúng tình hình kinh tế nước Mĩ 20 năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai?

Kinh tế Mỹ chịu sự cạnh tranh gay gắt của Tây Âu và Nhật Bản.

Hình thức đấu tranh nào dưới đây không được sử dụng trong phong trào dân chủ những năm 1936-1939 ở Đông Dương?

Đấu tranh vũ trang.

Ngoài kết quả giam chân địch trong thành phố, tạo điều kiện cho hậu phương đi vào kháng chiến lâu dài, cuộc chiến đấu 60 ngày đêm của quân dân Hà Nội sau ngày toàn quốc kháng chiến chống Pháp còn hoàn thành nhiệm vụ

Buộc thực dân Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài.

Khuynh hướng vô sản ngày càng chiếm ưu thế trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam vào cuối những năm 20 của thế kỉ XX là vì

Đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc.


Nguồn tham khảo: Sách giáo khoa, Google.com.vn, Bing.com
Từ khóa tìm kiếm: lyric một hành trình rực rỡ, loi bai hat một hành trình rực rỡ, mv một hành trình rực rỡ, jack lyric một hành trình rực rỡ
LẨU THẬP CẨM
https://me.momo.vn/khong

Đăng nhận xét