Mã giảm giá cập nhật liên tục! SĂN SALE Xem ngay!

At odds with là gì?

Nếu bạn đang tìm kiếm câu hỏi At odds with là gì, vậy thì bạn đã vào đúng nơi đúng lúc bởi vì bài viết này sẽ giúp bạn có được câu trả lời đúng và chu
Nếu bạn đang tìm kiếm câu hỏi At odds with là gì, vậy thì bạn đã vào đúng nơi đúng lúc bởi vì bài viết này sẽ giúp bạn có được câu trả lời đúng và chuẩn xác nhất cho vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

at odds with la gi,grab at,at odds trai nghia la gi,grab at la gi,at odds over,in conflict with,at odds with meaning,at large,At odds with là gì,At odds Trái nghĩa là gì,Grab at là gì,t odds with meaning,at odds with synonym,at odds with definition,at odds with meaning in hindi,at odds with traduzione,at odds with traduction,at odds with this traduccion,at odds with deutsch,bet at odds with,at odds with 中文,to be at odds with traduccion,at odds with someone,at odds with sentence,at odds with crossword,at odds with thesaurus,at odds with examples,at odds with sb,at odds with wrestling

At odds with là gì 

At odds with là một thành ngữ trong Tiếng Anh (to be at odds with somebody) khi được dịch ra Tiếng Việt nó có nghĩa là xung đột với một người nào đó hoặc xung đột với ai đó.

Một vài ví dụ cho thành ngữ At odds with

The two groups have long been at odds with each other.
He was completely at odds [=he completely disagreed] with the way the problem was being handled.
The results of the study are at odds with our previous findings.

At odds with trái nghĩa là gì

At odds with thường có từ đồng nghĩa là Disagree (không đồng ý, không đồng tình) và từ trái nghĩa với At odds with là Agree (đồng ý).

Khóa học Online giúp nâng cao trình độ Tiếng Anh

Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học online thì bạn có thể tham khảo một số khóa học theo gợi ý của tôi bên dưới, bạn bấm vào khóa học và tham khảo nhé.

Từ khóa: at odds with la gi,grab at,at odds trai nghia la gi,grab at la gi,at odds over,in conflict with,at odds with meaning,at large,At odds with là gì,At odds Trái nghĩa là gì,Grab at là gì,t odds with meaning,at odds with synonym,at odds with definition,at odds with meaning in hindi,at odds with traduzione,at odds with traduction,at odds with this traduccion,at odds with deutsch,bet at odds with,at odds with 中文,to be at odds with traduccion,at odds with someone,at odds with sentence,at odds with crossword,at odds with thesaurus,at odds with examples,at odds with sb,at odds with wrestling
LÀ GÌ
https://me.momo.vn/khong

Đăng nhận xét