Mã giảm giá cập nhật liên tục! SĂN SALE Xem ngay!

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì?

Những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta hiện nay, Liên hệ thực tiễn về việc thực hiện con đường quá độ
Những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta hiện nay, Liên hệ thực tiễn về việc thực hiện con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Tiêu luận thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Câu hội về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì, tại sao nói, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan.

 Bài viết này sẽ giúp bạn có được câu trả lời đúng và chuẩn xác nhất cho vấn đề mà bạn đang quan tâm.

thuc chat cua thoi ky qua o len chu nghia xa hoi la gi,cau hoi ve thoi ky qua o len chu nghia xa hoi,tai sao noi nuoc ta qua o len chu nghia xa hoi la tat yeu khach quan,vi sao viet nam bo qua tu ban chu nghia tien len chu nghia xa hoi,lien he ban than thoi ky qua o len chu nghia xa hoi,tieu luan thoi ky qua o len chu nghia xa hoi,nhung thuan loi va kho khan cua viet nam trong thoi ky qua o len cnxh o nuoc ta hien nay,lien he thuc tien ve viec thuc hien con uong qua o len chu nghia xa hoi o viet nam

Chào mừng các bạn đến với blog Thành cá đù chấm com. Tôi có đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì blog hoạt động, bạn có thể làm ơn tắt chương trình chặn quảng cáo - Adblock sau đó tải lại trang giúp tôi nhé. Cảm ơn !!!

Bài viết này CHỈ phục vụ mục đích học tập trong nhà trường, ngoài ra không còn mục đích nào khác.

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì, quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội tiền tư bản chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa sang xã hội xã hội chủ nghĩa; hiểu đơn giản là một nước tiến lên chủ nghĩa xã hội mà bỏ qua việc xây dựng chủ nghĩa tư bản.

Đây là thời kỳ cải tạo cáchmạng sâu sắc, triệt để xã hội tư bản chủ nghĩa trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng từng bước cơ sở vật chất- kỹ thuật và đời sống tinh thần của chủ nghĩa xã hội.

Đó là thời kỳ lâu dài, gian khổ bắt đầu từ khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền đến khi xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta hiện nay

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan đối với mọi quốc gia xây dựng chủ nghĩa xã hội, dù điểm xuất phát ở trình độ phát triển cao hay thấp. Những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta hiện nay.

Thuận lợi
 • Có định hướng đúng, đi theo qui luật tất yếu của lịch sử (*) và sử dụng nền tảng tư tưởng căn bản là đúng.
 • Việt Nam là vùng đất lần đầu tiên nhân loại xây dựng thành công CNXH (vào khoảng gần 400 năm nữa).
 • Đảng đã có thành tích trong việc lãnh đạo nhân dân giành độc lập và thống nhất để chứng tỏ vai trò của Đảng. Kinh qua hai cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước Đảng có nhiều kinh nghiệm.
 • Có lãnh tụ sáng suốt (HCM) dẫn lối chỉ đường, ứng hợp với vận mệnh của dân tộc
 • Tiềm năng tài nguyên (bờ biển dài thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, có tài nguyên dầu khí, có 2 vùng đồng bằng thuận lợi cho bảo đảm vị trí một trong 3 nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới...)
 • Nguồn lực con người có truyền thống yêu nước, ý chí vươn lên; lao động nhiều về số lượng, gia tăng đội ngũ trí thức, kinh nghiệm về kinh doanh của đội ngũ doanh nhân và những thế mạnh của khoảng 4 triệu người Việt ở nước ngoài.
 • Có sự đồng thuận xã hội nhất định; có đường lối phát triển khá phù hợp...
 • Có quan hệ quốc tế rộng mở, trong đó vị trí quốc tế ngày càng tăng, biên giới khá ổn định.
 • Tăng trưởng kinh tế khá, đang quen dần với kinh tế thị trường và hội nhập với kinh tế thế giới.
Khó khăn
 • Thời kỳ quá độ tại Việt Nam là quá trình dài và khó khăn, Việt Nam đã bỏ qua một bước (gọi là nhảy vọt) của phát triển tư bản chủ nghĩa (trước khi lên xã hội chủ nghĩa) nên VN không là một nước mạnh về công nghiệp. VN vẫn pảhi cố gắng phát triển công nghiệp để trờ thành một nước công nghiệp hóa mạnh mẽ
 • Con đường đi lên XHCN là một con đường chông gai và gian khổ, đòi hỏi sự hy sinh của tập thể, sự đồng lòng tin tưởng của toàn dân. Các nhà lãnh đạo và nhà nước phải kiên trì giáo dục nhân dân, bằng cách làm gương
 • Đất nước ta phát triễn thành XHCN trên cơ bản vẫn là một nước nghèo, tiềm lực về kinh tế thì phong phú nhưng con người chưa biết cách khai thác có hiệu quả , do đó chúng ta vẫn còn là một nước nghèo.
 • Chính sách phát triển chưa đồng bộ giữa các địa phương, các ngành; không ít chính sách - cơ chế chưa phù hợp cho phát triển, nhất là vấn đề " nhân lực lãnh đạo".
 • Có tiềm ẩn những thách thức về an ninh biên giới, một số vấn đề xã hội
 • Có tác động xấu của biến đổi khí hậu

Liên hệ thực tiễn về việc thực hiện con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Liên hệ thực tiễn về việc thực hiện con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, vì nó phải tạo sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, lực lượng sản xuất rất thấp, lại trải qua mấy chục năm chiến tranh, hậu quả rất nặng nề; các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại cho nên lại càng khó khăn, phức tạp, nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước đi, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen nhau, có sự đấu tranh giữa cái cũ và cái mới. Nói bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản. Đương nhiên, việc kế thừa những thành tựu này phải có chọn lọc trên quan điểm khoa học, phát triển.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường; một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: Sở hữu, tổ chức quản lý và phân phối. Đây không phải là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và cũng chưa phải là nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đầy đủ (vì nước ta còn đang trong thời kỳ quá độ).

Một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở Việt Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, dựa trên các giá trị tiến bộ, nhân văn; chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu những thành tựu, tinh hoa văn hóa nhân loại, phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao.

Thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì

Thực chất của thời kỳ quá độ lên CNXH là thời kỳ diễn ra cuộc đấu tranh giai cấp giữa giai cấp tư sản đã bị đánh bại, không còn là giai cấp thống trị và những thế lực thù địch chống phá CNXH với giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.

Cuộc đấu tranh này diễn ra trong hoàn cảnh mới làgiai cấp công nhân giành được chính quyền nhà nước và nó diễn ra trong mọi lĩnh vực.

Tại sao nói, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan

Tại sao nói, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một tất yếu lịch sử; bởi vì:

Một là, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa là phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử. Loài người đã phát triển qua các hình thái kinh tế- xã hội: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa. Sự biến đổi của các hình thái kinh tế- xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên và hình thái kinh tế- xã hội sau cao hơn, tiến bộ hơn hình thái kinh tế- xã hội trước nó. Sự biến đổi của các hình thái kinh tế- xã hội nói trên đều tuân theo quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

Cho dù ngày nay, chủ nghĩa tư bản đang nắm nhiều ưu thế về vốn, khoa học, công nghệ và thị trường, đang cố gắng điều chỉnh trong chừng mực nhất định quan hệ sản xuất để thích nghi với tình hình mới, nhưng không vượt ra khỏi những mâu thuẫn vốn có của nó, đặc biệt là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Mâu thuẫn này không những không dịu đi mà ngày càng phát triển gay gắt và sâu sắc. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất và xã hội hóa lao động làm cho các tiền đề vật chất, kinh tế, xã hội ngày càng chín muồi cho sự phủ định chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của xã hội mới - chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của loài người. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội.

Hai là, phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội không chỉ phù hợp với xu thế của thời đại, mà còn phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam: cách mạng dân tộc, dân chủ gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ trước hết là giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, dân chủ... đồng thời nó là tiền đề để “ làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no, và sống một đời hạnh phúc”, nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Vì vậy, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự tiếp tục hợp lôgíc cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, làm cho cách mạng dân tộc, dân chủ được thực hiện triệt để.

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu đối với mọi quốc gia đi lên chủ nghĩa xã hội, nhưng nó lại có đặc điểm riêng đối với mỗi quốc gia ; do điều kiện xuất phát riêng của mỗi quốc gia quy định. Trước đây, miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ quá độ với “đặc điểm lớn nhất là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”. Khi cả nước thống nhất cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội, đặc điểm trên vẫn còn tồn tại. Phân tích rõ hơn thực trạng kinh tế, chính trị của đất nước, trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: “nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản, từ một xã hội vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất rất thấp. Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh, hậu quả để lại còn nặng nề. Những tàn dư thực dân phong kiến còn nhiều. Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế độ xã hội và nền độc lập của nhân dân ta”.

Tổng kết

Bài viết này tôi đã giải thích các câu hỏi thuc chat cua thoi ky qua o len chu nghia xa hoi la gi,cau hoi ve thoi ky qua o len chu nghia xa hoi,tai sao noi nuoc ta qua o len chu nghia xa hoi la tat yeu khach quan,vi sao viet nam bo qua tu ban chu nghia tien len chu nghia xa hoi,lien he ban than thoi ky qua o len chu nghia xa hoi,tieu luan thoi ky qua o len chu nghia xa hoi,nhung thuan loi va kho khan cua viet nam trong thoi ky qua o len cnxh o nuoc ta hien nay,lien he thuc tien ve viec thuc hien con uong qua o len chu nghia xa hoi o viet nam. Hi vọng bạn sẽ hài lòng với đáp án này. Bạn có thể đóng góp thêm bằng cách bình luận bên dưới.

Cuộc sống này không phải cái gì, nghĩa là gì bạn cũng biết. Tôi đã dành nhiều thời gian lục lọi, bỏ hàng giờ lang thang trên các địa chỉ web, đọc kỹ từng chủ đề, từng bài post.. đế có được những bài viết cung cấp nhiều kiến thức thú vị, bổ ích cho các bạn.

Săn Sale

Bạn có thể lựa cho mình một món hàng đang giảm giá theo địa chỉ tôi để bên dưới nhé, còn chờ gì nữa. Mua đồ dùng qua liên kết bên dưới là góp phần ủng hộ tôi có kinh phí tiếp tục duy trì blog này. Chân thành cảm ơn !!! Cam-xa-mi-ta.

Disclaimer: Bài viết được Thành cá đù tổng hợp từ nhiều nguồn nhằm mang lại cái nhìn tổng quan nhất. Nếu bạn có thắc mắc về vấn đề bản quyền hoặc nội dung, vui lòng để lại bình luân bên dưới bài viết này hoặc gửi mail cho chúng tôi.

Thành cá đù chấm com chúc các bạn luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và kiếm được thật nhiều tiền.
LÀ GÌ
https://me.momo.vn/khong

Đăng nhận xét