Mã giảm giá cập nhật liên tục! SĂN SALE Xem ngay!

Khối tự doanh là gì?

Khối tự doanh, Khối ngoài và tự doanh là gì, Tự doanh chứng khoán tiếng Anh là gì, Khối tự doanh trong chứng khoán la gì, Quy định về tự doanh là gì?
Khối tự doanh, Khối ngoài và tự doanh là gì, Tự doanh chứng khoán tiếng Anh là gì, Khối tự doanh trong chứng khoán là gì, Quy định về tự doanh chứng khoán, Thống kê giao dịch tự doanh, cùng thanhcadu.com tìm hiểu về khối tự doanh qua bài viết này nhé!

tu-doanh-la-gi

Khối tự doanh là gì?

Khối tự doanh trong chứng khoán là gì? Khối tự doanh là một công ty tài chính hoặc ngân hàng thương mại đầu tư để thu lợi từ thị trường trực tiếp thay vì kiếm tiền hoa hồng bằng cách giao dịch thay mặt cho khách hàng. Còn được gọi là "giao dịch chống đỡ", loại hoạt động giao dịch này xảy ra khi một công ty tài chính chọn kiếm lợi nhuận từ các hoạt động thị trường chứ không phải là hoa hồng có tỷ suất lợi nhuận thấp thu được thông qua hoạt động giao dịch của khách hàng.

Tự doanh chứng khoán tiếng Anh là proprietary trading hay prop trading, viết tắt là PPT.

Giao dịch tự doanh có thể liên quan đến việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, tiền tệ hoặc các công cụ khác.

Các công ty tài chính hoặc ngân hàng thương mại tham gia kinh doanh tự doanh tin rằng họ có lợi thế cạnh tranh giúp họ kiếm được lợi tức hàng năm vượt quá đầu tư theo chỉ số, tăng lợi tức trái phiếu hoặc các phong cách đầu tư khác.

Tự doanh là việc công ty chứng khoán tự xúc tiến các thương vụ mua, bán chứng khoán cho riêng mình. Vận hành tự doanh của doanh nghiệp chứng khoán được thi hành phê duyệt nền tảng giải pháp thương vụ trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc khu vực kinh doanh OTC. Tại vài ba khu vực kinh doanh vận hành theo nền tảng giải pháp khớp giá, vận hành tự doanh của doanh nghiệp chứng khoán được thực hành phê duyệt công tác sáng lập khu vực kinh doanh.

Hiện tại, doanh nghiệp chứng khoán có chức năng là nhà xây dựng khu vực kinh doanh, nắm giữ nhiều lượng chứng khoán khăng khăng của nhiều loại chứng khoán và thực hành bán mua chứng khoán với các khách để hưởng khác biệt giá.

Khối ngoài là gì?

Khối ngoài là các nhà đầu tư đến từ nước khác (các tổ chức và cá nhân) đăng kí mở tài khoản giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Khối ngoại thường là các quỹ đầu tư sở hữu nguồn vốn dồi dào và thường nắm giữ các cổ phiếu của nhiều công ty có vốn hoá lớn.

Các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia giao dịch với thị trường chứng khoán nước ta sẽ được thống kê số liệu riêng theo quy định để giới hạn việc quản lý số cổ phiếu sở hữu. Từng có thời điểm, việc giao dịch với các khối ngoại ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều nhà đầu từ mua bán trong nước ở một số mã và toàn thị trường.

Nhiều chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư nước ngoài rất giỏi, họ chỉ cần nhìn đồ thị là có thể đoán trước được tốc độ lên xuống của một số loại cổ phiếu. Sự tự tin của họ luôn bộc lộ rõ khi tham gia vào bất kì thị trường của đối tác theo đúng kỹ thuật. Khối ngoại có xu hướng chia thành 2 nhóm. Một bên là đầu tư dài hạn có danh mục rõ ràng và bên còn lại là đầu cơ trao đổi mua bán liên tục. 

Quy định về tự doanh chứng khoán

Pháp luật tại Việt nam có một số quy định về tự doanh chứng khoán bao gồm vốn, hoạt động và tài khoản như sau:

Quy định về vốn pháp định

Căn cứ theo Mục b, điều 175, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Quy định Vốn pháp định cho hoạt động tự doanh chứng khoán tại các công ty chứng khoán Việt Nam có Vốn điều lệ tối thiểu là 50 tỷ đồng Việt Nam.

Quy định về hoạt động TDCK

Theo Điều 22, Thông tư số 121/2020/TT-BTC, các quy định hoạt động của công ty trong nghiệp vụ TDCK như sau:

“1. Công ty chứng khoán phải đảm bảo có đủ tiền và chứng khoán để thanh toán các lệnh giao dịch cho tài khoản của chính mình.

Nghiệp vụ tự doanh của công ty chứng khoán phải được thực hiện với danh nghĩa chính mình, không được mượn danh nghĩa của người khác hoặc thực hiện với danh nghĩa cá nhân hoặc cho người khác sử dụng tài khoản tự doanh.

Các trường hợp sau không được coi là tự doanh chứng khoán:
  • a) Mua, bán chứng khoán do sửa lỗi sau giao dịch;
  • b) Mua, bán cổ phiếu của chính mình.
Công ty chứng khoán phải ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước khi thực hiện lệnh của chính mình.

Công ty chứng khoán phải công bố cho khách hàng biết khi mình là đối tác trong giao dịch thỏa thuận với khách hàng.

Trong trường hợp lệnh mua, bán chứng khoán của khách hàng có thể ảnh hưởng lớn tới giá của loại chứng khoán đó, công ty chứng khoán không được mua, bán trước cùng loại chứng khoán đó cho chính mình hoặc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba mua, bán chứng khoán đó.  

Khi khách hàng đặt lệnh giới hạn, công ty chứng khoán không được mua hoặc bán cùng chiều cùng loại chứng khoán đó cho mình ở mức giá bằng hoặc tốt hơn mức giá của khách hàng trước khi lệnh của khách hàng được thực hiện.”

Quy định về tài khoản 

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã bổ sung hướng dẫn chi tiết quy định về việc Công ty chứng khoán mở tài khoản giao dịch tự doanh tại Thông tư 120/2020/TT-BTC như sau:

“Công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh và là thành viên giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) chỉ được mở 01 tài khoản giao dịch chứng khoán tự doanh tại chính công ty.”.

Thống kê giao dịch tự doanh

Bạn có thể tham khảo thêm các thông tin về thống kê giao dịch tự doanh theo các trang khác trên mạng, thanhcadu.com chia sẻ.
LÀ GÌ
https://me.momo.vn/khong

Đăng nhận xét