Mã giảm giá cập nhật liên tục! SĂN SALE Xem ngay!

Median là gì?

Ý nghĩa của Median là gì, Median là gì trên Tiktok, Median trên Facebook là gì, Median nghĩa là gì trên Instagram, cùng thanhcadu.com tìm hiểu nhé.
Ý nghĩa của Median là gì, Median là gì trên Tiktok, Median trên Facebook là gì, Median nghĩa là gì trên Instagram, cùng thanhcadu.com tìm hiểu về Median qua bài viết này nhé!

median-nghia-la-gi

Median là gì?

Median hay số trung vị là phương pháp trình bày vị trí trung tâm hay điểm giữa của một tập hợp n số bằng một số duy nhất, thông qua việc lấy giá trị của phần tử nằm ở giữa khi các phần tử của tập hợp được xếp theo thứ tự quy mô tăng dần.

Ví dụ nếu có 5 người (/ỉ) kiếm được 10, 10, 15, 25 và 40 nghìn đồng mỗi ngày, thì mức thu nhập trung vị hay median bàng 15 nghìn đồng (con số ở chính giữa).

Cách tính trung bình và trung vị

Để tìm trung vị, việc đầu tiên là sắp xếp dãy số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Nếu dãy số có số phần tử là lẻ thì trung vị chính là phần tử nằm ở chính giữa. Nếu dãy số có số phần tử là chẵn thì trung vị được tính bằng trung bình cộng của 2 phần tử chính giữa.Để tìm trung bình, ta cộng tất cả giá trị các phần tử của dãy số lại rồi chia cho tổng số phần tử.
Giả sử, ta có số liệu về tuổi các học viên trong một lớp họctiếng Anh như sau: 10, 15, 13, 17, 18, 65, 20, 19, 22, 16, 21, 14

Để tính số trung vị, đầu tiên ta sắp xếp các giá trị của dữ liệu theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 65

Ta nhận thấy, ở đây có 12 giá trị (quan sát), nên trung vị củadãy số này là trung bình cộng của 2 số ở giữa, đó là các giá trị thứ sáu và thứbảy.

Trung vị: (17+18) / 2 = 17,5

Trung bình: (10+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+65) / 12 = 20,83

Giả sử tập dữ liệu này thay đổi, tăng thêm một quan sát nữa là 27:

10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 65

Lúc này trung vị chính là giá trị ở chính giữa: 18

Trong Excel, trung bình được tính bằng hàm AVERAGE, còn trung vị được tính bằng hàm MEDIAN.

So sánh số trung bình và trung vị

Cả hai đại lượng này đều nhằm mục đích đo lường xu hướng tập trung của tập dữ liệu. Tuy nhiên, mỗi đại lượng đều có điểm yếu và điểm mạnh riêng.

Trung vị là đại lượng tốt hơn trong trường hợp dữ liệu có những giá trị ngoại lai (outliers). Một giá trị được gọi là ngoại lai khi nó chênh lệch với các giá trị còn lại một cách bất thường.Tuy nhiên, khi kích thước của mẫu lớn và không có những giá trị ngoại lai, thì trung bình lại đo lường chính xác hơn về xu hướng tập trung của dữ liệu.

Trong ví dụ ở trên, 65 được coi là một giá trị ngoại lai, vì nó lớn hơn các giá trị còn lại một cách bất thường. Và nó kéo số trung bình chênh lệch khá lớn so với số trung vị (20,83 vs 17,5), thanhcadu.com chia sẻ.
LÀ GÌ
https://me.momo.vn/khong

Đăng nhận xét