Mã giảm giá cập nhật liên tục! SĂN SALE Xem ngay!

Tên đầy đủ của tệp gồm những gì?

Trong Tin học, thư mục là một, Tên tệp gồm mấy phần, Tên tệp là gì, Tệp là gì, Tệp là gì Tin học lớp 4, Quy tắc đặt tên tệp, tìm hiểu về tệp tin học..
Trong Tin học, thư mục là một, Tên tệp gồm mấy phần, Tên tệp là gì, Tệp là gì, Tệp là gì Tin học lớp 4, Quy tắc đặt tên tệp, tìm hiểu về tệp tin học qua bài viết này nhé!

ten-tep-gom-may-phan

Trong Tin học, thư mục là một

Trong tin học, thư mục là một Tập hợp các tệp và thư mục con

Tên tệp là gì

Tên tệp là gì? Tên tệp là tiêu đề hoàn chỉnh của tệp và phần mở rộng tệp. Ví dụ: “thanhcadu.txt” là một tên tệp hoàn chỉnh.
 • Tên chính là: thanhcadu
 • Phần mở rộng là: txt

Tệp là gì?

Tệp là gì Tin học lớp 4? Tệp là một tâp hợp các thông tin có liên quan với nhau, được mã hóa và tổ chức lưu trữ ở bộ nhớ ngoài.

Tên đầy đủ của tệp gồm những gì?

Tên đầy đủ của tệp gồm:
 • Tên tệp và
 • Đường dẫn tới thư mục con chứa tệp
Tập tin (File) là một tập hợp các thông tin do người dùng tạo ra từ máy vi tính, các thông tin này là một hay nhiều chuổi ký tự, ký hiệu giống hoặc khác nhau. Tập tin được đặt tên và lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ như dĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD,... và chứa các tập tin nhỏ và các thư mục phụ.
 • Trong đó phần tên chính của tập tin (file name) là bắt buộc phải có.
 • Phần mở rộng (extension) dùng để định loại tập tin và có thể có hoặc không. Phần mở rộng của tập tin được phân cách với phần tên bởi dấu chấm (.)
Có 3 dạng tệp tin là:
 • dạng văn bản;
 • dạng hình dang;
 • dạng âm thanh;...
Tên tệp gồm mấy phần? Tên của tệp tin gồm 2 phần:
 • Phần tên và
 • Phần mở rộng đặt cách nhau bởi dấu (.)

Quy tắc đặt tên tệp

Qui tắc đặt tên tệp trong Window, đó là:
 • Tên tệp không quá 255 kí tự,  thường gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng và được phân cách bằng dấu chấm phẩy (;)
 • Phần mở rộng của tên tệp không nhất thiết phải có và được hệ điều hành sử đúng để phân loại tệp;
 • Tên tệp không được chứa một trong các kí tự sau: \ / :*?”<> |
Bài viết được chia sẻ bởi thanhcadu.com, chúc các bạn vui vẻ.
LÀ GÌ
https://me.momo.vn/khong

Đăng nhận xét