Mã giảm giá cập nhật liên tục! SĂN SALE Xem ngay!

Hệ thống thông tin là gì?

Hệ thống thông tin là tập hợp phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu được thiết lập phục vụ mục đích tạo lập, cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý..
Hệ thống thông tin là tập hợp phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu được thiết lập phục vụ mục đích tạo lập, cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin trên mạng.

vai-tro-he-thong-thong-tin-la-gi

Dữ liệu là gì?

Dữ liệu là các giá trị phản ánh về sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. Dữ liệu là các giá trị thô, chưa có ý nghĩa với người sử dụng. Có thể là một tập hợp các giá trị mà không biết được sự liên hệ giữa chúng

Ví dụ: Hiền Hồ g63, 973012, 30/ 12 / 95, 86

Dữ liệu có thể biểu diễn dưới nhiều dạng khác nhau (âm thanh, văn bản, hình ảnh, v.v...)

Thông tin là gì? 

Thông tin (Information) là ý nghĩa được rút ra từ dữ liệu thông qua quá trình xử lý (phân tích, tổng hợp, v.v..), phù hợp với mục đích cụ thể của người sử dụng.

Thông tin có thể gồm nhiều giá trị dữ liệu được tổ chức sao cho nó mang lại một ý nghĩa cho một đối tượng cụ thể, trong một ngữ cảnh cụ thể.

Ví dụ với dữ liệu trên có thông tin như sau:Thủ kho Trần Xuân Nam xuất mặt hàng có danh mục là 973012 vào ngày 30/12/95 với số lượng 86.

Thông tin giá trị có các đặc điểm :
 • Chính xác, xác thực
 • Đầy đủ, chi tiết
 • Rõ ràng (dễ hiểu)
 • Đúng lúc, thường xuyên
 • Thứ tự, có liên quan
Dữ liệu với thông tin: Thông tin = Dữ liệu + Xử lý

Xử lý thông tin ~ Xử lý dữ liệu

Hệ thống là gì

Hệ thống là một tập hợp có tổ chức gồm nhiều phần tử có các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau và cùng hoạt động hướng tới một mục tiêu chung.

Ví dụ Khái niệm hệ thống được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày: Hệ thống giao thông, hệ thống truyền thông, hệ thống các trường đại học v.v..

Phần tử có thể là vật chất hoặc phi vật chất: Con người, máy móc, thông tin, dữ liệu, phương pháp xử lý, qui tắc, quy trình xử lý.

Phân loại hệ thống

 • Hệ thống mở: có tương tác với môi trường
 • Hệ thống đóng: không tương tác với môi trường (chỉ có trên lý thuyết).
Mục tiêu của hệ thống là lý do tồn tại của hệ thống. Để đạt được mục tiêu, hệ thống tương tác với môi trường bên ngoài của nó (các thực thể tồn tại bên ngoài hệ thống).

Tổ chức theo cách tiếp cận hệ thống

Tổ chức là một tập hợp các thành phần có quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng thúc đẩy và hỗ trợ lẫn nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ chung.

Các loại tổ chức:
 • Tổ chức hành chính, sự nghiệp
 • Tổ chức thương mại
 • Tổ chức sản xuất (nhà máy, xí nghiệp)
 • Tổ chức dịch vụ
Cấu trúc của tổ chức:

Cấu trúc cây: Tổ chức là một hệ thống cấp bậc các hệ thống con, mỗi hệ thống con có chức năng nhiệm vụ riêng, theo sự phân công của tổ chức.

Hệ thống và các hệ thống con

Hệ thống có thể tồn tại theo nhiều cấp độ khác nhau. Một hệ thống có thể là một thành phần trong một hệ thống khác (cha).

Một tổ chức kinh tế thường được phân làm ba hệ thống con:
 • Hệ thống quyết định là hệ thống bao gồm con người, phương tiện, và các phương pháp tham gia đề xuất quyết định.
 • Hệ thống tác nghiệp là hệ thống bao gồm con người, phương tiện và các phương pháp tham gia trực tiếp thực hiện mục tiêu kinh doanh (sản xuất trực tiếp).

Hệ thống thông tin là gì?

Hệ thống thông tin là tập hợp người, thủ tục và các nguồn lực để thu thập, xử lý, truyền và phát thông tin trong một tổ chức.

Hệ thống thông tin có thể là thủ công nếu dựa vào các công cụ như giấy, bút.

Hệ thống thông tin hiện đại là hệ thống tự động hóa dựa vào máy tính (phần cứng, phần mềm) và các công nghệ thông tin khác.

Các đặc trưng của hệ thống thông tin hiện đại

Hệ thống thông tin được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại (CNTT).

Hệ thống thông tin được cấu thành bởi nhiều hệ thống con. Khi các hệ con này được nối kết và tương tác với nhau, chúng sẽ phục vụ cho việc liên lạc giữa các lĩnh vực hoạt động khác nhau của tổ chức.

Hệ thống thông tin hướng tới mục tiêu cung cấp thông tin cho việc ra quyết định và kiểm soát. Hệ thống chuyển giao cho từng thành viên trong tổ chức những thông tin cần thiết để xác định, chọn lựa các hành động phù hợp với mục tiêu của tổ chức cũng như các hành động giúp kiểm soát lĩnh vực mà thành viên đó chịu trách nhiệm.

Hệ thống thông tin là một kết cấu hệ thống mềm dẻo và có khả năng tiến hóa. Một hệ thống thông tin rất có thể trở nên lỗi thời nhanh chóng nếu không có khả năng thay đổi mềm dẻo và mở rộng được để phù hợp với sự biến đổi và phát triển của tổ chức.

Cấu trúc của hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin là gì được tạo nên bởi 3 thành phần chính sau:
 • Phần cứng: bao gồm các thiết bị hay phương tiện kỹ thuật dùng để lưu trữ và xử lý thông tin. Ở đây chủ yếu là máy tính và các thiết bị ngoại vi dùng để lưu trữ và nhập vào, xuất ra dữ liệu.
 • Phần mềm: là các chương trình, các phần mềm ứng dụng hệ thống, các phần mềm chuyên dụng dành cho người dùng.
 • Dữ liệu: là các thông tin, con người trong hệ thống thông tin.

Nhiệm vụ, vai trò

Vai trò hệ thống thông tin

Là trung gian giữa các tổ chức kinh tế với môi trường, giữa các hệ thống con quyết định với hệ thống công tác nghiệp.
Nhiệm vụ, vai trò và chất lượng của HTTT trong tổ chức kinh tế

Nhiệm vụ hệ thống thông tin

Đối ngoại: tìm kiếm, lấy thông tin từ môi trường bên ngoài, bên cạnh đó cũng đưa thông tin ra môi trường ngoài .

Ví dụ: thông tin về giá cả, thị trường, sức lao động, nhu cầu hàng hoá

Đối nội: làm chức năng cầu nối liên lạc giữa các bộ phận trong tổ chức, cung cấp thông tin cho hệ tác nghiệp và hệ quyết định.

Chất lượng hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin phụ thuộc vào ba tính chất để quyết định chất lượng: tính nhanh chóng, uyển chuyển và thích đáng.

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất để trả lời được cho mình câu hỏi “Hệ thống thông tin là gì”. Hy vọng với những thông tin ngắn gọn bạn sẽ có được cái nhìn định hướng tốt nhất cho tương lai, thanhcadu.com chia sẻ.
LÀ GÌ
https://me.momo.vn/khong

Đăng nhận xét