Mã giảm giá cập nhật liên tục! SĂN SALE Xem ngay!

Lưu vực sông là vùng đất đai cung cấp nước thường xuyên cho một con sông

Sông là gì? Lưu vực sông là gì? Sông được cung cấp nước từ đâu? Hệ thống sông được hợp lại từ gì? Thế nào là lưu lượng nước của sông, thủy chế sông? Nêu giá trị và tác hại của sông? Nêu khái niệm về hồ? Có mấy cách phân loại hồ? Giá trị của hồ là gì?

luu-vuc-song-la-gi


Sông là gì?

Sông là dòng nước lưu lượng lớn thường xuyên chảy, có nguồn cung cấp chủ yếu là từ hồ nước, từ các con suối hay từ các con sông nhỏ hơn nơi cao hơn.... 

Trong một vài trường hợp, sông chảy ngầm xuống đất hoặc khô hoàn toàn trước khi chúng chảy đến một vực nước khác

Lưu vực sông là gì?

Lưu vực sông là phần diện tích bề mặt đất trong tự nhiên mà mọi lượng nước mưa khi rơi xuống sẽ tập trung lại và thoát qua một cửa ra duy nhất. Trên thực tế, lưu vực thường được đề cập đến là lưu vực sông, và toàn bộ lượng nước trên sông sẽ thoát ra cửas ông

Hệ thống sông được hợp lại từ gì? Hệ thống sông được hợp lại từ các con sông với nhau.

Lưu lượng là gì?

Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm nào đó trong 1 giây (second) đồng hồ (m3/s).

Thủy chế là gì? Thủy chế (chế độ chảy) là nhịp điệu thay đổi lưu lượng của một con sông trong một năm.

Nêu giá trị và tác hại của sông?
 • Lợi ích của sông là cung cấp nguồn nước tưới, nguồn thuỷ sản, đường giao thông, cung cấp phù sa để hình thành đồng bằng...
 • Tác hại của sông ngòi: Về mùa lũ, nước sông dâng cao, nhiều khi gây lụt lội, làm thiệt hại tài sản và tính mạng của nhân dân.

Hồ là gì?

Hồ là nhừng khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền. Hồ thường không có diện tích nhất định. Có những hồ rất lớn, diện tích rộng hàng vạn km2 như hồ Victoria ở châu Phi, hồ A-ran ở châu Á, nhưng cũng có nhũng hồ nhỏ chỉ rộng vài trăm m2 đến vài km2 như hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm ở Việt Nam.

Phân loại hồ

Theo tính chất của nước có hai loại hồ:

 • Hồ nước mặn
 • Hồ nước ngọt

Theo nguồn gốc hình thành:

 • Hồ vết tích của sông.
 • Hồ trên miệng núi lửa.
 • Hồ nhân tạo.

Gía trị kinh tế của hồ

 • Vận chuyển phù sa bồi đắp đồng bằng màu mỡ
 • Giá trị thuỷ điện
 • Giao thông vận tải và du lịch
 • Nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản
 • Cung cấp và dự trữ nước cho sinh hoạt đời sống và phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp.
Lưu vực sông là vùng đất mà trong phạm vi đó nước mặt, nước dưới đất chảy tự nhiên vào sông và thoát ra một cửa chung hoặc thoát ra biển.

LÀ GÌ
https://me.momo.vn/khong

Đăng nhận xét