Mã giảm giá cập nhật liên tục! SĂN SALE Xem ngay!

Nội dung xây dựng dân quân tự vệ là gì?

Nội dung xây dựng dân quân tự vệ, Biện pháp xây dựng dân quân tự vệ là gì, Dân quân tự vệ là gì, Nhiệm vụ xây dựng dân quân tự vệ..
Nội dung xây dựng dân quân tự vệ, Biện pháp xây dựng dân quân tự vệ là gì, Dân quân tự vệ là gì, Nhiệm vụ xây dựng dân quân tự vệ, Nội dung giáo dục chính trị cho dân quân tự vệ là gì, nguyên tắc lãnh đạo của đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ là, cùng thanhcadu.com tìm hiểu về Luật dân quân tự vệ qua bài viết này nhé!

nguyen-tac-xay-dung-dan-quan-tu-ve

Nội dung xây dựng dân quân tự vệ là gì?

Nội dung xây dựng dân quân tự vệ là: Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có chất lượng tổng hợp cao, trước hết là chất lượng chính trị; có lực lượng cơ động thường trực và lực lượng rộng rãi với số lượng và tỉ lệ phù hợp, có cơ cấu tổ chức hợp lý.

Biện pháp xây dựng dân quân tự vệ là gì

Biện pháp xây dựng dân quân tự vệ là:
 • Thường xuyên giáo dục, quán triệt sâu rộng các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân quân tự vệ.
 • Phát huy sức mạnh tổng hợp trên địa bàn để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.
 • Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Nhiệm vụ xây dựng dân quân tự vệ?

Xây dựng dân quân tự vệ thực hiện các nhiệm vụ:
 • Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức.
 • Phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam; tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập.
 • Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền.
 • Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật.
 • Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách xã hội.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung giáo dục chính trị cho dân quân tự vệ là gì?

Nội dung giáo dục chính trị cho dân quân tự vệ là một nội dung quan trọng hàng đầu, nhằm làm cho dân quân tự vệ nâng cao nhận thức về chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng.

Trên cơ sở đó phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ quê hương, làng xóm, địa phương, đơn vị mình.
 • Nội dung giáo dục cần tập trung không ngừng tăng cường bản chất cách mạng và ý thức giác ngộ giai cấp cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, trên cơ sở đó, thường xuyên nâng cao cảnh giác cách mạng, nhận rõ bản chất, âm mưu thủ đoạn của kẻ thù.
 • Giáo dục truyền thống dân tộc, tinh thần yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa ; mục tiêu lí tưởng của Đảng; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà đảng và nhân dân ta lựa chọn; quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc, nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh, chống “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch : công tác quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng nhân dân. 
 • Một số nội dung cơ bản về Hiến pháp, pháp luật, Pháp lệnh về dân quân tự vệ, nội dung phương pháp tiến hành vận động quần chúng...

Nguyên tắc lãnh đạo của đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ là

Nguyên tắc lãnh đạo của đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ là: đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch Nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức; sự chỉ huy cao nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; sự chỉ huy của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người chỉ huy đơn vị quân đội.
LÀ GÌ
https://me.momo.vn/khong

Đăng nhận xét