Mã giảm giá cập nhật liên tục! SĂN SALE Xem ngay!

Thao túng thị trường chứng khoán là gì?

Thao túng thị trường chứng khoán, Tội thao túng thị trường chứng khoán, Xử phạt thao túng giá cổ phiếu, Các vụ thao túng giá điển hình, Tại sao thị trường Việt Nam dễ thao túng, thanhcadu.com chia sẻ đáp án này tới bạn.

Thao túng thị trường là gì?

Thao túng thị trường (Market Manipulation) là những hành vi làm tăng, giảm giá chứng khoán hoặc gây ảnh hưởng đến thị trường nhằm đạt được mục tiêu có lợi cho riêng mình. Hầu hết, các hành vì thao túng thị trường đều bất hợp pháp.

Thao túng thị trường chứng khoán là gì?

Pháp luật Việt Nam quy định hành vi thao túng thị trường chứng khoán là một trong các hành vi bị cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cụ thể như sau: sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng để thực hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán để thao túng giá chứng khoán; kết hợp hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác để hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chứng để thao túng giá chứng khoán

thao-tung-thi-truong-chung-khoan-la-gi


Những hành vi được coi là thao túng giá trên thị trường chứng khoán:

Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 156/2020/NĐ-CP thì giao dịch thao túng thị trường chứng khoán gồm một, một số hoặc tất cả các hành vi dưới đây:
 • Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.
 • Đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua, bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo.
 • Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường.
 • Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán.
 • Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó.
 • Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.
Theo những chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán, thao túng có thể gây ra nhiều hậu quả khôn lường. Thiệt hại trước mắt là làm đảo lộn diễn biến thị trường, khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ dễ gánh thiệt hại nặng về tài sản. 

Còn xa hơn, các vụ việc thao túng thị trường chứng khoán, lan truyền thông tin sai sự thật sẽ gây ảnh hưởng lớn đến niềm tin, lợi ích của nhà đầu tư, tính bền vững, công khai, minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thao túng thị trường chứng khoán bị xử lý như thế nào?

Về hình sự

Cá nhân, pháp nhân thương mại nào có hành vi thao túng thị trường chứng khoán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán được quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, cụ thể:

* Cá nhân phạm tội:

- Người nào thực hiện một trong các hành vi tại mục (1) thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
 • Có tổ chức;
 • Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên;
 • Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 3.000.000.000 đồng trở lên;
 • Tái phạm nguy hiểm.
- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

* Pháp nhân thương mại phạm tội bị phạt như sau:
 • Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 211 Bộ luật Hình sự, thì bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;
 • Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng;
 • Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
 • Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.

Về hành chính

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán được quy định tại Điều 36 Nghị định 156/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 30 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP), cụ thể:

- Phạt tiền:
 • Phạt tiền 10 lần khoản thu trái pháp luật nhưng không thấp hơn 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức, 1.500.000.000 đồng đối với cá nhân;
 • Trường hợp không có khoản thu trái pháp luật hoặc mức phạt tính theo khoản thu trái pháp luật thấp hơn 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức, thấp hơn 1.500.000.000 đồng đối với cá nhân thì áp dụng mức phạt tiền là 3.000.000.000 đồng đối với tổ chức, 1.500.000.000 đồng đối với cá nhân.

- Hình thức xử phạt bổ sung:
 • Đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chứng khoán trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam có hành vi vi phạm;
 • Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong thời hạn từ 18 tháng đến 24 tháng đối với người hành nghề chứng khoán có hành vi vi phạm.
- Biện pháp khắc phục hậu quả:
 • Buộc nộp lại khoản thu trái pháp luật có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Lời khuyên dành cho nhà đầu tư

Dưới đây là một số lời khuyên giúp nhà đầu tư tránh bị ảnh hưởng bởi các hành vi thao túng giá:

Tích lũy kiến thức về thị trường chứng khoán

Nhà đầu tư cần phải tìm hiểu các kiến thức về thị trường, quy luật cung cầu, các yếu tố tác động tới giá của một cổ phiếu… Nhờ việc nắm rõ kiến thức, nhà đầu tư có thể chủ động ra các quyết định đầu tư, ít bị tác động bởi tin đồn và nhận ra hành vi thao túng giá để tránh.

Hiểu rõ về doanh nghiệp

Với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tăng trưởng ổn định, ban lãnh đạo có tầm nhìn và định hướng phát triển bền vững, cơ cấu tài chính hợp lý, tất yếu giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó sẽ tăng trưởng đều qua các năm. Nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu các Doanh nghiệp này ở mức giá phù hợp, xét mặt dài hạn nhà đầu tư sẽ có lãi.

Ngoài ra, nhà đầu tư nên lựa chọn đầu tư vào cổ phiếu của các công ty mà mình hiểu rõ lĩnh vực kinh doanh để dễ dàng phát hiện các bất thường trái với quy luật thị trường nếu có với mã cổ phiếu đó.

Xây dựng chiến lược đầu tư rõ ràng

Nhiều nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm và chiến lược đầu tư, đưa ra quyết định mua và bán phụ thuộc vào tin đồn và diễn biến ngắn hạn của thị trường thay vì giá trị thực của cổ phiếu. Nhà đầu tư thường mua vào nhiều khi thấy giá một cổ phiếu có xu hướng tăng và vội vã bán tháo khi giá cổ phiếu có dấu hiệu giảm mà không xét tới các yếu tố vĩ mô, nội tại của Doanh nghiệp.

Thay vì thế, Nhà đầu tư nên xây dựng cho mình một chiến lược đầu tư và tuân thủ các nguyên tắc đề ra.

Nguồn: Coin95.net

Tags the nao la thao tung thi truong chung khoan, thao tung thi truong chung khoan, toi thao tung thi truong chung khoan, binh luan toi thao tung thi truong chung khoan, xu phat thao tung gia co phieu, thao tung thi truong chung khoan la gi pdf, thao tung thi truong chung khoan la gi facebook
LÀ GÌ
https://me.momo.vn/khong

Đăng nhận xét