Mã giảm giá cập nhật liên tục! SĂN SALE Xem ngay!

Trace là gì? Trace la gì trên Facebook?

Trace tiếng Việt la gì, Trace tiếng Anh là gì, Trace la gì trên Facebook, Trace la gì trong vẽ, Trace la gì trong anime, Trace có nghĩa là gì...
Trace tiếng Việt là gì, Trace tiếng Anh là gì, Trace la gì trên Facebook, Trace la gì trong vẽ, Trace la gì trong anime, Trace có nghĩa là gì, thanhcadu.com sẽ khám phá ý nghĩa của Trace qua bài viết này nhé!

trace-la-gi-tren-facebook

Trace tiếng Việt là gì?

Trace là một từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt là dấu vết

Trace tiếng Anh là gì?

  • Trace trong tiếng Anh là một ngoại động từ /ˈtreɪs/ (Có nghĩa là Vạch, kẻ, vạch ra). Ví dụ: To trace out a plan… Có nghĩa là: Vạch ra một kế hoạch...
  • Trace theo nghĩa Kẻ theo vạch, chỉ theo đường. Ví dụ: Did you draw these pictures yourself, or did you trace them? (Bạn đã tự vẽ những bức tranh này, hay bạn đã sao chép nó?)
  • Trace với nghĩa Theo vết, theo vết chân. Ví dụ: The scientists traced the manufacturing process from the arrival of the raw materials to the shipment of the final product. (Các nhà khoa học đã theo dõi quy trình sản xuất từ khi xuất hiện nguyên liệu thô cho đến việc vận chuyển sản phẩm cuối cùng)

Trace là gì trong vẽ?

Trace trong vẽ là vẽ theo, vẽ theo 1 dấu vết đã có hoặc khi vẽ tranh trên tờ giấy thì trace có thể hiểu là bạn đang vẽ trên một tờ giấy không còn là tờ giấy trắng mà nó đã có những họa tiết từ trước và bạn sẽ cần vẽ theo, lần theo những họa tiết đó.

Trace có nghĩa là gì?

Trace là gì trên Facebook? Trace có nghĩa là đồ tranh, kiểu như dí thẳng tờ giấy vào màn hình có mẫu rồi vẽ lại . Cái này thực ra dân kiến trúc hay họa sĩ dùng nhiều, họ đồ lại bản phác thảo của mình chẳng hạn.

Trace là gì trong anime? Trace là việc đồ tranh người khác rồi tự nhận là mình vẽ đấy, công sức của mình đấy..... Tốn mất vài phút đè tờ giấy lên màn hình rồi vẽ lại thì chắc chỉ mỏi tay có chút thôi bạn nhỉ?

Trace trong tin học là gì?

Trace dùng để theo dõi các hành động xảy ra, nó hoạt động trong các đóng gói cả Debug lẫn Release. Trace là khả năng của chương trình tự đưa ra các thông tin về hành động của mình. Biểu hiện của Trace là 1 loạt các thông tin trải dài theo các bước tuần tự của hệ thống.

Mã Trace là gì?

Mã Trace (Số theo dõi) là một số gồm 15 chữ số duy nhất được chỉ định cho mục nhập ACH (Automated Clearing House - ACH nghĩa là Hệ thống thanh toán bù trừ tự động) bởi Tổ chức tài chính lưu ký gốc (ODFI), ngân hàng khởi tạo lệnh ACH. Số lần theo dấu vết xác định một mục nhập trong một tệp ACH cụ thể.

Ví dụ: một số theo dõi từ một tài khoản sẽ trông như thế này:

123456789xxxxxx

Chín chữ số đầu tiên của số theo dõi là số chuyển tuyến/định tuyến của ODFI (là 123456789) và sáu chữ số cuối cùng là số thứ tự được chỉ định bởi người khởi tạo (số này sẽ khác nhau mỗi lần), thanhcadu.com chia sẻ.
LÀ GÌ
https://me.momo.vn/khong

Đăng nhận xét