Showing posts with the label 30S CHẠM MẠCH

Original Thinking - Suy nghĩ gốc

Tui đang xem một clip nhạc phim, và hình ảnh này đã làm tôi nghĩ về một điều. …

Loại người luôn muốn kiểm soát hay sở hữu người khác gọi là gì?

Diane Ackerman từng nói: “Mọi người đều thừa nhận tình yêu thật tuyệt vời và …

Một chút tình yêu

Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn …

Army Selca Day là ngày gì

Hôm nay, ngày buồn tháng nhớ đêm mơ BTS. Một ngày có nhiều chuyện xảy ra…

Cá đù là cá gì?

Nay rảnh rỗi ngồi viết đôi dòng về cái tên Thành cá đù . Thành thì là tên th…

Ngày ngày viết chữ là một điều thi vị và người viết chữ là một nghệ sĩ

Ngày mới và có nhiều thứ trong cuộc sống làm mình không xử lý được đành lang…

Vì một người đi mãi chắc không quay trở về

Tôi không phải là người thích hoài niệm nhưng những năm tháng ấy đẹp đến nỗi k…

Load More That is All