Recent Posts

THANHCADU
Hiển thị các bài đăng có nhãn TRÍ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TRÍ. Hiển thị tất cả bài đăng
CEO là gì?

CEO là gì?

CEO là giám đốc điều hành   (viết tắc của từ Chief Executive Officer), có nhiệm vụ vạch ra các kế hoạch chiến lược kinh doanh phát triển c...
Mùa ghé là mùa gì

Mùa ghé là mùa gì

Trong bài Trót Yêu của Trung Quân có một đoạn đầu như thế này: Có chút bối rối chạm tay anh rồi Vì anh đang mơ giấc dịu dàng Có c...