SỬ

Tìm hiểu về trường Nữ sinh Đồng Khánh - Hà Nội

Hôm nay, tôi có đọc một quyển tiểu thuyết có nhắc đến trường Đồng Khánh nên lên mạng tìm kiếm một chút thông tin về nó và thấy là nó khá hay ho rất đáng để tìm hiểu. Và bài viết này đã được chấp bút, trong bài viết có sử dụng …

Tìm hiểu lịch sử qua thơ

"Bài học từ lịch sử đắt giá máu xương, muốn biết tương lai ra sao hãy xem trong dĩ vãng, việc trước không quyênlàm thầy việc sau, không biết lo xa tất phải buồn gần, trông gương đời trước để tránh vết xe đổ cho đời sau, b…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào