Nhãn: SỬ

Tóm tắt nhanh Tam Quốc Diễn Nghĩa - Romance of the Three Kingdoms Summary

Tóm tắt nhanh Tam Quốc Diễn Nghĩa - Romance of the Three Kingdoms Summary

Vào cuối thời Đông Hán, một triều đại kéo dài 400 năm lịch sử dần bắt đầu đi đến hồi k…
Tìm hiểu về trường Nữ sinh Đồng Khánh - Hà Nội

Tìm hiểu về trường Nữ sinh Đồng Khánh - Hà Nội

Hôm nay, tôi có đọc một quyển tiểu thuyết có nhắc đến trường Đồng Khánh nên lên mạng t…
Tam quốc diễn nghĩa: Kỳ nhân số 1 thời Tam quốc, đến cả Gia Cát Lượng cũng phải nể trọng

Tam quốc diễn nghĩa: Kỳ nhân số 1 thời Tam quốc, đến cả Gia Cát Lượng cũng phải nể trọng

Là một nhân vật phụ xuất hiện khá ngắn trong bộ tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, nhưng…
Tìm hiểu lịch sử qua thơ

Tìm hiểu lịch sử qua thơ

"Bài học từ lịch sử đắt giá máu xương, muốn biết tương lai ra sao hãy xem trong d…

© ‧ Thành cá đù. All rights reserved. Made with ♥ by Reyss.my.id

{codeBox}