Recent Posts

THANHCADU
Hải Miên là gì?

Hải Miên là gì?

Sáng mới vừa mở mắt ra, chưa kịp vươn vai thì đứa em của Thành cá đù tui đã nghe câu hỏi dồn dập của đứa em "Hải Miên là gì hả anh đẹp...